אני מעריץ גיבורים.

לא גיבורים מחוברות קומיקס, שמגיעים מעולמות אחרים וניחנים בכוחות פלא, אלא גיבורים שהם את, אתה ואני, מבוגרים וצעירים, הניצבים בפני לבטים ומכשולים ובוחרים בדרך הנכונה חרף הקשיים.

אני נאמן לעקרונות.

לא כתכליות העומדות בפני עצמן, אלא כאמות מידה המאפשרות להבחין בין טוב ורע.

אני נפעם מיופי.

לא יופי מפרסומות, אלא יופי המבטא שלמות חיצונית ופנימית ומתקיים עבור עצמו.

אני חנון.

לא בגלל שאני חסר כישורים חברתיים, אלא בגלל שאני סקרן עילאי שחושב, שבעזרת תבונה והתמדה ניתן ללמוד ולעשות כמעט הכל.

אני

בוגר לימודי פילוסופיה, מאמן כושר וחובב טכנולוגיה.


 

Introלאכול ת׳ראש – מחשבות על תזונה הוא מקום להעלות שאלות ולחשוב. לחשוב על בחירותינו ועל הסיבות שהובילונו אליהן. עיקר עיסוקנו יתמקד בבחינת שאלת ״התזונה הנכונה״, אך כיוון שנושא זה מורכב במיוחד נצטרך להתבונן בו מכיוונים מגוונים. כפי שנגלה בהמשך, תפישותינו מושפעות ממקורות רבים. גורמים שונים כגון מצב פיזיולוגי ונפשי, אידאלים אסתטיים, נורמות חברתיות, אמונות דתיות, דרישות מקצועיות, הזדהות מוסרית ויכולת כלכלית, יוצרים בקרבנו תפישת עולם שלמה המשפיעה, בין היתר, על האופן בו נצרוך מזון ונגיב אליו גופנית ורגשית. האם גורמים אלה הכרחיים או משתנים על פי תרבות ואדם? והאם הם משפיעים על אמות המידה להגדרת תזונה נכונה? זאת ועוד יהיה עלינו לגלות.

המאמרים שאפרסם בבלוג מהווים את תמצית מחקרי. כולי תקווה, שיאירו את שיח התזונה בידע רב-תחומי ואינטגרטיבי, שיספק כלים מעשיים למימוש מטרותינו בהצלחה.